Miten teillä ajellaan ensi vuonna?


Verovapaa kilometrikorvaus työntekijälle 2013 alusta alkaen

Hallitus on päättänyt leikata verovapaan kilometrikorvauksen määrää. Uudistus toteutetaan asteittain, jotta yrityksillä olisi aikaa sopeutua muutokseen:  vuonna 2013 kilometrikorvaus on 95% valtion markkinalaitoksen laskemasta enimmäismäärästä (ei kilometrirajaa), vuoden 2014 alusta lähtien 15 000 kilometriä ylittävistä ajoista maksetaan enää 55% markkinalaitoksen laskemasta enimmäismäärästä.

Verovapaa kilometrikorvaus on 0,45 €/km vuonna 2013. Vuoden 2014 kilometrikorvauksen määrät vahvistetaan vuoden 2013 lopussa.

Entä autoetu-ajoneuvojen veroedut?

Veroedun perustuen ajettujen yksityis- tai työajojen kilometrimääriin voi saada ainoastaan luotettavalla selvityksellä kilometrimääristä. Verottaja vaatii joko ajopäiväkirjan tai muun luotettavan selvityksen.

Kun leasing-autolla ajetaan alle 18 000 km vuodessa yksityisajoa, saa verovelvollinen verottajalta palautusta. Jos taas ajoneuvolla ajetaan yli 30 000 km työajoa vuoden aikana, saa verovelvollinen auton verotusarvoon alennuksen.

Miten valmistautua muutokseen?

Nyt valtiovalta on halunnut puuttua työntekijän verovapaaseen etuun. On tullut aika miettiä onko autoilu ja liikkuminen yrityksissä oikeudenmukaista ja reilua työntekijän, työnantajan, kuten myös yhteiskunta- ja ympäristönäkökulmat huomioiden.

Kartoittamalla todenmukaisen ajettujen kilometrien vuotuisen määrän per työntekijä, voit helpommin miettiä miten uudistus vaikuttaa yritykseesi:

  • Niiden työntekijöiden kohdalla, jotka todella ajavat paljon voisi pohtia ovatko kaikki ajot tarpeellisia? Voidaanko niitä korvata jollakin toisella tavalla? Miten autoilusta voidaan tehdä kustannustehokkaampaa ja ympäristöyställisempää?
  • Yksityisautoilu aiheuttaa suuret hilidioksidipäästöt ja ruuhkauttaa liikenneväylät. Voisiko ajoreittejä optimoida?

Autoilun suunnitteluun ja raportointiin löytyy hyviä työkaluja

Työ lähtee ajojen ja reittien järkevästä suunnittelusta. Ajotapa-analyysit, reittioptimoinnit ja kalenteri-integroinnit auttavat löytämään säästeliäät ajotottumukset. Automaattinen ajopäiväkirja tallentaa kaikki todelliset ajetut kilometrit (sekä yksityis- että työajot) ja tiedot säilyvät tallessa jälkikäteistarkastelua varten. Kun ajopäiväkirjan raportointiominaisuudet integroidaan yrityksen omiin taloushallinnon järjestelmiin, saadaan entistä paremmin palveleva kokonaisuus yrityksen autoilun järkeistämiseksi.

Konsultoimme yrityksiä ja teemme hyötylaskelmia yrityksen autoilun järkeistämiseksi.

p. 010 423 70 82
email. helpten@helpten.fi