DATASKYDD

Helpten garanterar dig ett absolut dataskydd och integritetsskydd.

Som kund hos Helpten kan du lita på att endast du har tillgång till dina köruppgifter. Helpten-dataöverföringen är krypterad, och de certifierade serveranslutningarna skyddas med brandmurar. Ett skriftligt avtal ingås om tjänsterna och endast den part som anges i avtalet kan följa upp sina köruppgifter. Köruppgifter kan inte heller förmedlas till myndigheter utan en skriftlig begäran av kunden eller ett skriftligt avtal. Alla Helptens centrala samarbetspartner har gått igenom en noggrann dataskyddsbedömning. Verksamhetsprincipen för Helpten Oy och dess personal är en absolut tillförlitlighet i fråga om kompetens angående dataskydd och skydd av integriteten.

Registerbeskrivning för Helpten

 

KONTAKTA OSS:

EN NÖJD KUND ÄR DET VIKTIGASTE FÖR OSS

Genom ett kundorienterat servicekoncept säkrar vi leveransen av en lyckad tjänst samt en daglig användning.