BOARD

 

Vesa Helkkula

Vesa Helkkula

MSc. (Civilingenjör) MBA, styrelseordförande och VD för Aplicom Oy. Vesa Helkkula har 20 års erfarenhet av att leda internationella IT-företag, inklusive börsintroduktion av dem, ledning av MBO:er, uppköp och nyetableringar. Han har tidigare varit VD för Tecnomen Oy och Computec Oy och varit ansvarig för affärsutveckling på Nokia Mobile Phones.


 

flower

Ari Korhonen

MSc. (Civilingenjör.), privatinvesteraren Ari Korhonen har över 25 års erfarenhet av tillväxtverksamhet, särskilt när det gäller internationalisering av sådana företag. Ari har under lång tid arbetat i branschen som verkställande direktör för det internationella programvaruföretaget Komartek och även som styrelsens ordförande.


 

Jyrki Salminen

Jyrki Salminen

MSc. (Civilingenjör), vice VD, Nokia Jyrki Salminen har i över 20 år arbetat i ledande befattningar på Nokia.. För tillfället är han ansvarig för Nokias internationella detaljhandel. Dessförinnan var Jyrki Salminen ansvarig för försäljningen av Nokia Multimedia Industrial Division och Nokias marknadsföringsaktiviteter.


 

Timo Saini

Timo Saini

MSc. (Civilekonom), Timo Saini är en erfaren företagsledare och har arbetat som verkställande direktör på bland annat Yhtyneet Kuvalehdet Oy, Talentum Oy och Valitut Palat (Readers Digest) Oy. Sedan 2002 har Timo fokuserat på den högsta ledningen och sitter i styrelsen för många företag. Timos kompetensområden är aktivering och utvärdering av styrelser samt frågor om bolagsstyrning.