TILL BILREPARATIONSVERKSTÄDER

Den intelligenta reparationsverkstadstjänsten kopplar fordonen till internet och all information som gäller bilkörningen finns i en mobilapp. Tjänsten garanterar en sömlös förbindelse mellan föraren, fordonet och reparationsverkstaden.

autohuoltokorjaamoille

Tjänsten förbättrar reparationsverkstädernas kundservice, ökar kundtrogenheten och effektiviteten samt erbjuder reparationsverkstadens kunder värdefulla tilläggstjänster. Det är praktiskt då hela bilens historia finns på en plats och bilen får intelligent underhåll. Dessutom är det lättare att återförsälja bilen, då uppgifterna om bilen kan presenteras tillförlitligt för köparen.

 
 

TJÄNSTENS EGENSKAPER:

Etähuoltoratkaisu
  • Fjärrdiagnostiken följer upp fordonsenheternas status 24/7 och har via en molntjänst kontakt med förarens mobil- och webbapp.
  • Via mobiltjänsten får du genast kontakt med reparationsverkstaden, om varningslampan tänds.
  • Med hjälp av fjärrunderhållstjänsten bedöms underhållsbehovet utan något besök på verkstaden.
  • Underhålls- och besiktningskallelser kommer automatiskt till föraren.
  • Med hjälp av bogserings- och vägtjänsten får du enkelt och praktiskt hjälp längs vägen.

 


REFERENSER

Intelligent underhåll

Autoasi

Autoasi bilverkstadskedja och Helpten har tillsammans byggt upp en programhelhet åt företagen för att underlätta upprätthållandet av bilbeståndet och för att hjälpa uppföljningen av företagens egna bilkostnader.

 

 

Dessutom har vi flera pågående projekt som vi kommer att berätta mer om under den närmaste framtiden

 

KONTAKTA OSS

EN NÖJD KUND ÄR DET VIKTIGASTE FÖR OSS

Genom ett kundorienterat servicekoncept säkrar vi leveransen av en lyckad tjänst samt en daglig användning.


-