INFÖRANDET AV HELPTEN TJÄNSTEN

Tio års erfarenhet av finska bilisters behov har finslipat vår tjänst på toppnivå.

Vår kompetenta personal betjänar våra kunder på bästa möjliga sätt.

Helpteniläiset
 
 

SERVICE MED NYCKELFÄRDIG-PRINCIPEN FRÅN BÖRJAN TILL SLUT

 

KUNDFÖRETAGETS CHEFER BEHÖVER INTE LÄNGRE ANVÄNDA TID TILL PROJEKT ELLER TILL ATT TA I BRUK SYSTEMET,

eftersom företagets representant skickar ett enda e-postmeddelande till sina anställda.

 

HELPTENS PROJEKTLEDARE TAR HAND OM RESTEN:

 

 

VARJE BILKÖRANDE KUND ÄR VÄLKOMMEN TILL OSS!

 


 

KONTAKTA OSS

EN NÖJD KUND ÄR DET VIKTIGASTE FÖR OSS

Genom ett kundorienterat servicekoncept säkrar vi leveransen av en lyckad tjänst samt en daglig användning.


-