UPPFÖLJNING AV ARBETSMASKINER

Lokaliseringsuppgifter för arbetsmaskiner och kilometeruppgifter som fås i realtid underlättar arbetsledningens arbete och tillförlitliga rapporteringsverktyg gör faktureringen exakt.

 

Track and Trace

Lokaliseringsuppgifterna för arbetsmaskiner samt information om användningstimmar ökar kontrollen av materielet och möjliggör ett effektivt utnyttjande. Tjänsten ger säkerhet vid investeringar.  

 
 

MER INFORMATION

1.

Tjänsten består av en telematikenhet som installeras i fordonet och en internetportal.

2.

Telematikenheten registrerar uppgifter om fordonets läge, var det rör sig och stannar samt körkilometer, och skickar uppgifterna till Helpten-tjänsten.


ENHETSALTERNATIV

flower

A9 till torra och dammfria utrymmen  

Aplicom A9 IPEX

A9 IPEX till fuktiga och dammiga utrymmen

 


Helpten Ajoneuvojen sijainnit

 

Helpten reittien selailu

 


INFÖRANDET AV HELPTEN TJÄNSTEN

Tio års erfarenhet av finska bilisters behov har finslipat vår tjänst på toppnivå. Vår kompetenta personal betjänar våra kunder på bästa möjliga sätt.

Helpten

SERVICE MED NYCKELFÄRDIG-PRINCIPEN FRÅN BÖRJAN TILL SLUT

  • Vi har färdiga e-postmallar som berättar om ibruktagandet åt förarna
  • Vi genomför installationer av fordonsenheter enligt kundens önskemål
  • Tjänstens användarsupport och kundtjänsten stöder kunden och löser problemsituationer individuellt

KUNDFÖRETAGETS CHEFER BEHÖVER INTE LÄNGRE ANVÄNDA TID TILL PROJEKT ELLER TILL ATT TA I BRUK SYSTEMET, eftersom företagets representant skickar ett enda e-postmeddelande till sina anställda.

HELPTENS PROJEKTLEDARE TAR HAND OM RESTEN:

  • Svarar på användarnas frågor
  • Användarna väljer under ledning av Helpten rätt typ av telematikenhet
  • Tidpunkterna för installation av enheter avtalas tillsammans med användarna
  • Vid behov ordnar Helpten en utbildning åt användarna om tjänsten

 

VARJE BILKÖRANDE KUND ÄR VÄLKOMMEN TILL OSS!

 


Klicka på Q & A

Klicka på DATASKYDD

 

 


KONTAKTA OSS

EN NÖJD KUND ÄR DET VIKTIGASTE FÖR OSS

Genom ett kundorienterat servicekoncept säkrar vi leveransen av en lyckad tjänst samt en daglig användning.


-