KALUSTON HALLINTA

Fleet management garanterar tillförlitliga rapporter till faktureringen, bokföringen och skattemyndigheten samt tar bättre hand om materielet.

Kaluston hallinta

Helpten-tjänsten underlättar planering och organisering av arbetet. Med hjälp av lokaliseringsuppgifter för fordon i realtid kan man effektivisera fordonens användningsgrad samt säkerställa säkerheten för förarna och fordonen. Samtidigt skapas körjournalerna som av sig självt och tid frigörs för produktivt arbete.


DEN MÅNGSIDIGA HELPTEN (PRO)-TJÄNSTEN

1.

Serviceenheten består av en telematikenhet, eventuella tilläggsenheter och sensorer samt en internetportal, mobilapp och ett integrationsgränssnitt.

2.

Telematikenheten registrerar bland annat fordonets lokaliseringsuppgifter samt uppgifter om var fordonet rör sig och stannar samt användningstimmar, körkilometer och körhastigheter.

3.

Med hjälp av sensorer och förarens dataterminaler kan man registrera uppgifter om det arbete som görs med bilen, till exempel plogning och sandning. Även arbetsorder och adresser till arbetsobjekt kan förmedlas som meddelanden till förarens navigator.

4.

Produktionskörjournalen registrerar köruppgifter i körjournalen, varifrån man får exakta rapporter för inriktning av kostnader, fakturering, beskattning och bokföring. 

 


Helpten Pro tuotantoajopäiväirja

 

Helpten Pro Reittien selailu

 

Helpten Pro Kohdekäynnit

 

 


INFÖRANDET AV HELPTEN TJÄNSTEN

Tio års erfarenhet av finska bilisters behov har finslipat vår tjänst på toppnivå. Vår kompetenta personal betjänar våra kunder på bästa möjliga sätt.

 

 

Helpten

SERVICE MED NYCKELFÄRDIG-PRINCIPEN FRÅN BÖRJAN TILL SLUT

  • Vi har färdiga e-postmallar som berättar om ibruktagandet åt förarna
  • Vi genomför installationer av fordonsenheter enligt kundens önskemål
  • Tjänstens användarsupport och kundtjänsten stöder kunden och löser problemsituationer individuellt

KUNDFÖRETAGETS CHEFER BEHÖVER INTE LÄNGRE ANVÄNDA TID TILL PROJEKT ELLER TILL ATT TA I BRUK SYSTEMET, eftersom företagets representant skickar ett enda e-postmeddelande till sina anställda.

HELPTENS PROJEKTLEDARE TAR HAND OM RESTEN:

  • Svarar på användarnas frågor
  • Användarna väljer under ledning av Helpten rätt typ av telematikenhet
  • Tidpunkterna för installation av enheter avtalas tillsammans med användarna
  • Vid behov ordnar Helpten en utbildning åt användarna om tjänsten

 

VARJE BILKÖRANDE KUND ÄR VÄLKOMMEN TILL OSS!


 

REFERENSER

 

Destia

 

hakunilan huolto

 

ramboll

 

 

Klicka på Q & A

Klicka på DATASKYDD

 

KONTAKTA OSS

EN NÖJD KUND ÄR DET VIKTIGASTE FÖR OSS

Genom ett kundorienterat servicekoncept säkrar vi leveransen av en lyckad tjänst samt en daglig användning.


-