TJÄNSTER

Bekymmersfria körkilometer

 

Tio års erfarenhet av finska bilisters behov har finslipat vår tjänst på toppnivå. Vår kompetenta personal betjänar våra kunder på bästa möjliga sätt.

Med Helpten-tjänsten:

  • Sparar du tid och bränsle
  • Minskar du kostnader, skatter och miljöutsläpp
  • Kör du mer ekonomiskt och miljövänligt

Helpten-tjänsten:

  • Ser till att alla arbetskörningar registreras på kilometerersättningsrapporten
  • Underlättar arbetsledningens och ekonomiförvaltningens arbete
  • Effektiviserar faktureringen
  • Förebygger oegentligheter
  • Förbättrar trafiksäkerheten och hjälper vid olycks- och bilstöldssituationer

 


TJÄNSTER

AUTOMATISK KÖRJOURNAL

FLEET MANAGEMENT

UPPFÖLJNING AV ARBETSMASKINER

 

KONTAKTA OSS

EN NÖJD KUND ÄR DET VIKTIGASTE FÖR OSS

Genom ett kundorienterat servicekoncept säkrar vi leveransen av en lyckad tjänst samt en daglig användning.


-