AUTOMATISK KÖRJOURNAL

Frigör arbetstid, man behöver inte anteckna eller komma ihåg vad man gjort under arbetsdagen.

Automaattinen ajopäiväkirja

Tar det för lång tid att fylla i körjournalen? Varierar sätten att registrera kilometer i ert företag? ​

– Helpten är den ledande körjournalsleverantören på marknaden, till exempel litar 700 fastighetsmäklare på Helpten-tjänsten. Med några knapptryck kan föraren skriva ut en kilometerersättningsrapport och en rapport för sänkning av bilförmånens beskattningsvärde.

 

LÄTT OCH ENKELT:

1.

SYSTEMET REGISTRERAR AUTOMATISKT ALLA KÖRNINGAR.  

2.

VÄLJ OM DET ÄR FRÅGA OM EN ARBETSKÖRNING eller privatkörning med körningstypsväljaren eller mobilappen. 

3.

TA UT MÅNATLIGEN EN KÖRRAPPORT ur helpten-tjänsten eller enligt önskade tidsperioder.

4.

DET ÄR ENKELT FÖR CHEFEN ATT GODKÄNNA KILOMETERERSÄTTNINGARNA, EFTERSOM PRAXISEN ÄR ENHETLIG OCH RAPPORTERNA TYDLIGA.

 

 

 

Helpten Private journey log

Helpten App dashboard

Helpten App next journey

 

 

 


Det är möjligt att integrera Helpten-tjänsten i företagets resefakturasystem. Då överförs körningarna automatisk till resefakturan. Ta kontakt, tel. +358 10 423 7082

 


INFÖRANDET AV HELPTEN TJÄNSTEN

Tio års erfarenhet av finska bilisters behov har finslipat vår tjänst på toppnivå. Vår kompetenta personal betjänar våra kunder på bästa möjliga sätt.

 

Helpten

SERVICE MED NYCKELFÄRDIG-PRINCIPEN FRÅN BÖRJAN TILL SLUT

 • Vi har färdiga e-postmallar som berättar om ibruktagandet åt förarna
 • Vi genomför installationer av fordonsenheter enligt kundens önskemål
 • Tjänstens användarsupport och kundtjänsten stöder kunden och löser problemsituationer individuellt

KUNDFÖRETAGETS CHEFER BEHÖVER INTE LÄNGRE ANVÄNDA TID TILL PROJEKT ELLER TILL ATT TA I BRUK SYSTEMET, eftersom företagets representant skickar ett enda e-postmeddelande till sina anställda.

HELPTENS PROJEKTLEDARE TAR HAND OM RESTEN:

 • Svarar på användarnas frågor
 • Användarna väljer under ledning av Helpten rätt typ av telematikenhet
 • Tidpunkterna för installation av enheter avtalas tillsammans med användarna
 • Vid behov ordnar Helpten en utbildning åt användarna om tjänsten

 

VARJE BILKÖRANDE KUND ÄR VÄLKOMMEN TILL OSS! 

 


I HELPTENS KÖRJOURNALUTBUD INGÅR ALTERNATIV SOM BEAKTAR OLIKA ANVÄNDNINGSBEHOV: 

Helpten Private, fast enhetsinstallation

 • Lättanvänd. Tjänsten är alltid klar för användning genast efter att fordonet startas. Användarupplevelserna är överlägsna.
 • Installatörer som auktoriserats av Helpten kommer till rätt plats vid avtalad tid och installerar telematikenheten.
 • Enheten installeras osynligt under instrumentbrädan.
 • Endast knappen med vilken man väljer körningstyp (arbetskörning/privat körning) förblir synlig.

Helpten Quick, mobil enhet

 • Passar dem som använder flera fordon.
 • Du måste alltid komma ihåg att ta med enheten och sätta på den före körningen.
 • Ingen installation av enhet.
 • Ingen beskattningsrapport över bilförmån.

 

 


REFERENSER

DOMUS
 
MTV
 
OP
 

 

Klicka på Q & A

Klicka på DATASKYDD

 

 

KONTAKTA OSS

EN NÖJD KUND ÄR DET VIKTIGASTE FÖR OSS

Genom ett kundorienterat servicekoncept säkrar vi leveransen av en lyckad tjänst samt en daglig användning.


-